தொப்பை கரைய‌

Posted On - 24 Mar 2017
blog

தொப்பை கரைய‌First Published : Thursday , 10th November 2011 12:23:22 PM
Last Updated : Wednesday , 31st December 1969 05:00:00 PM google_language = 'en';


தொப்பை கரைய‌,Thoppai kuraiya

வாழைத் தண்டைப் பருப்பு போடாமல் சமைத்து 15 நாட்கள் தொடர்ந்து சப்பிட்டு வர தொப்பை எளிதில் குறையும்

வாழைத் தண்டை சாப்பிடும் நாட்களில் தயிர்,மோர் சாப்பிடக்கூடாது.