தாய்ப்பால் - அரைக்கீரையின் மருத்துவ குணங்கள்.

Posted On - 14 Sep 2016
blog

 

அறிகுறிகள் : தாய் பால் குறைவாக இருத்தல். தேவையாவை: அரைக்கீரை. செய்முறை : அரைக்கீரை சமைத்து சாப்பிட்டு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் தாய்ப்பால் பெருகும்.

அறிகுறிகள் :


தாய் பால் குறைவாக இருத்தல்.

 

தேவையாவை:

அரைக்கீரை.

 

செய்முறை :அரைக்கீரை சமைத்து சாப்பிட்டு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் தாய்ப்பால் பெருகும்.