சொத்தைப்பல் குணமாக...

Posted On - 11 Sep 2016
blog

கண்டங்கத்தரிப்பழ விதையைக் காய வைத்து அனலில் இட்டு வரும் புகையை வாயில் படும்படி செய்ய சொத்தைப்பல் குணமாகும்;பல்வலிகுறையும். 


Related Keywords

கொலஸ்ட்ரால் சர்க்கரை நோயை தாய்ப்பால் பருக்கள் இளநரை முடி தலைமுடி வளர்ச்சிக்கு கல்லீரல் சர்க்கரை வியாதி கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவு உடலுறவின் போது