சொத்தைப்பல் குணமாக...

Posted On - 11 Sep 2016
blog

கண்டங்கத்தரிப்பழ விதையைக் காய வைத்து அனலில் இட்டு வரும் புகையை வாயில் படும்படி செய்ய சொத்தைப்பல் குணமாகும்;பல்வலிகுறையும். 


Related Keywords

கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவு விந்து தொப்பை தொப்பையைக் கரைக்க கால்களின் உறுதி சிறுநீரக தொற்று தூக்கம் இரத்த சர்க்கரை புழுக்களை அழிக்க மாதவிடாய் காலத்தில்