சொத்தைப்பல் குணமாக...

Posted On - 11 Sep 2016
blog

கண்டங்கத்தரிப்பழ விதையைக் காய வைத்து அனலில் இட்டு வரும் புகையை வாயில் படும்படி செய்ய சொத்தைப்பல் குணமாகும்;பல்வலிகுறையும். 


Related Keywords

ஜலதொஷம் புரோட்டீன் இளநரை முடி PFOA கர்ப்ப காலத்தில் கொழுப்பு பெண்களின் மார்பகங்கள் பிசியோதெரபி தொப்பையைக் கரைக்க சிறுநீரகம்