Featured

Weight Gain Tips in Tamil

Read More

Home Improvement Ideas in Tamil

Read More
 • list
  பார்த்து பார்த்து துவைக்கவும்

  வாஷிங் மெஷினில் வெள்ளைத் துணிகளையும், கலர் துணிகளையும் ஒன்றாகத் துவைக்காதீர்கள்.இதனால் நாளடைவில் வெள்ளைத் துணிகள் நிற இழப்பை சந்திக்கக் கூடும்.வாஷிங் மெஷினில் சொட்டு நீலம் பயன்படுத்துவதுதான் சிறந்தது.…

 • list
  பெண்களுக்கான சமையலறை குறிப்புகள்

  * வீட்டில் ஜாம் தயாரிக்க விரும்பினால் சரியாகப் பழுக்காத பழங்களையே பயன்படுத்த வேண்டும். அப்போதுதான் ஜாம் நீண்ட நாட்களுக்குக் கெடாமல் இருக்கும்.* காலிஃபிளவரை சமைக்கும் முன் அவற்றைக் கொஞ்சம்…

 • list
  வீ‌ட்டி‌‌ன் ‌மி‌ன்சார‌‌ச் செலவு

  வீ‌ட்டி‌ல் ‌மி‌ன்சார‌ச் செலவை‌க் குறை‌ப்பத‌ற்கு ‌சில எ‌ளிய வ‌ழிக‌ள் உ‌ள்ளன.அ‌திலு‌ம் கோடை‌க் கால‌த்‌தி‌ல் ‌சில ‌மி‌ன்சார‌ச் சாதன‌ங்களை‌ப்பய‌ன்படு‌த்‌துவ‌தை மு‌ற்‌றிலுமாக‌த் த‌வி‌ர்‌க்கவு‌ம் வா‌ய்‌ப்பு உ‌ண்டு.முத‌லி‌ல் ‌ஹ‌ீ‌ட்ட‌ர் போ‌ன்றவ‌ற்றை கோடை‌க் கால‌த்‌தி‌ல் பய‌‌ன்படு‌த்தவே‌ண்டிய அவ‌சிய‌ம் இரு‌க்காது. அதுபோலவே, பக‌ல் வேளை‌யி‌ல் ‌விள‌க்குக‌ளி‌ன் தேவை அ‌திக‌ம் இரு‌க்காது.த‌ற்போது பக‌ல் பொழுது அ‌திகமாக இரு‌ப்பதா‌ல், மாலை‌யி‌ல் ‌விள‌க்கு‌ப்போடு‌ம் நேர‌த்தை மா‌ற்‌றி‌க் கொ‌ள்ளலா‌ம்.தோ‌ட்ட‌ம், மாடி‌யி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் ‌மி‌ன் ‌விள‌க்குக‌ள், சூ‌ரிய வெ‌ளி‌ச்ச‌த்‌தி‌ன்ச‌க்‌தியை‌ப் பெ‌ற்று எ‌‌ரியு‌ம் ‌விள‌க்குகளாக வா‌ங்‌கி‌ப் பொரு‌த்‌தி‌க் கொ‌ள்வதுந‌ல்ல‌து.‌வீ‌ட்டை ‌நீரா‌ல் இர‌ண்டு முறை துடை‌த்து ‌விடுவது‌ம், மொ‌ட்டைமாடி‌யி‌ல் த‌ண்‌ணீ‌ர் ஊ‌ற்‌றி வெ‌ப்ப‌த்தை‌க் குறை‌ப்பது‌ம் ஒரு ‌சிலபே‌ன்க‌ளி‌ன் எ‌ண்‌ணி‌க்கையை குறை‌க்கு‌ம்.

 • list
  வீ‌ட்டி‌ல் செ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணிக‌ள்

  வீ‌ட்டி‌ல் பொதுவாக பலரு‌ம் செ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணிகளை வ‌ள‌ர்‌ப்பது வழ‌க்க‌ம்.செ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணி எ‌ன்றா‌ல் அது எதுவாக வே‌ண்டுமானாலு‌ம் இரு‌க்கலா‌ம்.பொதுவாக நா‌ய், பூனையை‌த்தா‌ன் வள‌ர்‌ப்பா‌ர்க‌ள்.த‌ற்போது மா‌றி வரு‌ம் பழ‌க்க வழ‌க்க‌ங்களா‌ல் பலரு‌ம் புத‌விதமாகசெ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணிகளை‌த் தே‌ர்வு செ‌ய்‌கி‌ன்றன‌ர்.‌பிரா‌ணிக‌ள் எ‌ன்றா‌ல் அ‌தி‌ல் பறவைகளு‌ம், ‌மீ‌ன்களு‌ம் அட‌க்க‌ம். ப‌ச்சை‌க் ‌கி‌ளி, புறா, மைனா, காத‌ல் பறவைக‌ள் போ‌ன்றவ‌ற்றை வள‌ர்‌ப்பது‌ம்அழகாக இரு‌க்கு‌ம்.‌மீ‌ன் தொ‌ட்டிக‌ளி‌ல் ‌மீ‌ன்களை வள‌ர்‌ப்பது‌ம் ஒரு ந‌ல்ல ‌விஷய‌ம்தா‌ன்.அதுபோல நா‌ய், பூனை, முய‌ல் போ‌ன்றவ‌ற்றையு‌ம் வள‌ர்‌க்கலா‌ம். எதுவாகஇரு‌ந்தாலு‌ம், ‌வீ‌ட்டி‌ல் உ‌ள்ள சூ‌ழ்‌நிலையு‌ம், இட அமை‌ப்பு‌ம் அத‌ற்குஏ‌ற்றதாக உ‌ள்ளதா எ‌ன்பதை பா‌ர்‌த்து‌க் கொ‌ண்டு வள‌ர்‌க்க‌த் துவ‌ங்கவே‌ண்டு‌ம்.

 • list
  சில ‌எ‌ளிய கு‌றி‌ப்புக‌ள்

  தேங்காயை சிறு துண்டுகளாக்கி தயிரில் போட்டு வைத்தால், தயிர் புளிக்காமல், இரண்டு மூன்று நாட்கள் வரை இருக்கும்.வெள்ளி நகைகள் வைத்திருக்கும் டப்பாவில், சிறிதளவு கற்பூரத்தை போட்டு வைத்தால்,…

 • list
  சமைய‌‌ல் கு‌றி‌‌ப்புக‌ள்

  இட்லி மாவு புளிக்காமல் இருக்க ஒரு சிறிய துண்டு வாழை இலையை அதில் வைக்கவும். பொ‌ரியல் செய்யும்போது அடிக்கடி தண்ணீர் தெளித்தால் அது பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் இருக்கும். வீட்டில் உள்ள…

Home Improvement Ideas in English

Read More

jayakanthan short stories Tamil

Read More
 • list
  சுமைதாங்கி (1962)

                                          சுமைதாங்கி (1962)     காலனின் தூதுவன்போல் ஒரு போலீஸ்காரன் அந்தக் காலனிக்குள் வந்து ஒவ்வொரு வீடாகக் கேட்டான். கேட்டான்... கேட்டானா?... அவன் தன் நெஞ்சும் உடலும் பதைபதைக்க…

 • list
  பிணக்கு ( 1958)

                                                பிணக்கு ( 1958)   மெட்டியின் சப்தம் 'டக் டக்'கென்று ஒலித்தது.   வளையொலி கலகலத்தது.   கூடத்தில் எட்டு வயதுப் பேரன் முத்து…

 • list
  நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி (1958)

                                நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி (1958)   தூரத்துப் பார்வைக்கு அது ஒரு நந்தவனம் போல் தோற்றமளிக்கும். உண்மையில் அது ஒரு நந்தவனம் அல்ல; இடுகாடு!   பச்சைக் கொடிகள் பற்றிப் படர்ந்த காம்பவுண்ட் சுவரால் நாற்புறமும்…

 • list
  குருபீடம்

                                 குருபீடம்     அவன் தெருவில் நடந்தபோது வீதியே நாற்றமடித்தது. அவன் பிச்சைக்காகவோ அல்லது வேடிக்கை பார்ப்பதற்காகவோ சந்தைத்திடலில் திரிந்து கொண்டிருந்தபோது அவனைப் பார்த்த மாத்திரத்தில் எல்லோருமே அருவருத்து விரட்டினார்கள். அவனை விரட்டுவதற்காகவே சிலபேர்…

 • list
  டீக்கடைச் சாமியாரும் டிராக்டர் சாமியாரும்

                            டீக்கடைச் சாமியாரும் டிராக்டர் சாமியாரும்     வேதகிரி முதலியார் தபால் பார்த்து வருவதற்காக பஸ்ஸை எதிர்நோக்கிப் போகிறார். காலை வெயில் சுரீர் என்று அடிக்கிறது. வீதியில் ஒரு நிழல் இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாழியில் தெரு மண்…

 • list
  பூ உதிரும்

                                                    பூ உதிரும்      பெரியசாமிப் பிள்ளை வாயைத் திறந்து பேச ஆரம்பித்தால், அதுவும் அந்த நரைத்துப்போன, சுருட்டுப் புகையால் பழுப்பேறிய…

Sujatha short stories in Tamil

Read More
 • list
  துர்கா

                               துர்கா     மத்தியானம், போர்டு மீட்டிங்கில் தொடரும்போது, துர்காவின் கரிய பெரிய விழிகளின் குறுக்கீட்டால், ஆயாசம் வெளிப்படையாகத் தெரிந்தது. ‘‘ஆர் யூ ஆல்ரைட் திவாகர்?’’ என்று தாராப்பூர்வாலா கேட்டார்.   ‘‘ஐ டோண்ட் ஃபீல்…

 • list
  அரிசி

                                  அரிசி உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கார் மெக்கானிக்குகளும் ஏமாற்று வேலைக்காரர்கள் என்றால் நான் ஒப்புக் கொள்ள மாட்டேன்.இரண்டு மூன்று பேர் நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள். எனக்கு வாய்த்த மெக்கானிக் துரதிர்ஷ்டவசமாக, முன் பட்டியலைச் சார்ந்தவர்.’தேமேனு‘…

 • list
  நயாகரா

                               நயாகரா எனக்கும் நீர் வீழ்ச்சிகளுக்கும் அவ்வளவாக ஒத்துப்போவதில்லை. பாண தீர்த்தத்தில் ஒரு முறை தடுக்கி விழுந்து, தாமிரபரணியில் சேர்ந்துகொள்ள இருந்தேன். அதே போல், ஒகனேக்கலில் பாசி வழுக்கி காவிரியில் கலக்க இருந்தேன். அப்புறம் அகஸ்தியர் ஃபால்ஸில்……

 • list
  அம்மோனியம் பாஸ்ஃபேட்

                     அம்மோனியம் பாஸ்ஃபேட் நாஜி ஸல்யூட் போல நின்ற கான்கிரீட் கம்பங்கள், விண் என்று முடிச்சு முடிச்சாக முள் கம்பிகள், விரோதமாக மூடியிருக்கும் கேட், உள்ளே பசுமைப் பண்ணை,. காற்றில் பயிர்களின் பலவிதப் பச்சைகள். மஞ்சள் பச்சை, எமரால்ட் பச்சை, பாட்டில் பச்சை, கண்மட்டத்துக்கு…

 • list
  தேடல்

                                  தேடல்       போயிங் விமானத்தின் ஜன்னல் வழியாக டாக்டர் சிவசங்கர் பார்த்தார். சென்னையின் தென்னை மரங்கள் மெல்ல அணுகிக் கொண்டிருக்க, கட்டடங்கள் கான்க்ரீட் கொம்புகள் போல முளைத்தன. நுரை மீசை…

 • list
  உஞ்சவிருத்தி

                               உஞ்சவிருத்தி சில ஆண்டுகள் வடக்கே இருந்து விட்டு ஒரு முறை ஸ்ரீரங்கம் போன போது வழக்கம்போல் ரங்கு கடையில் போய் உட்கார்ந்தேன். ரங்கு ‘அன்று கண்ட மேனிக்கு அழிவில்லாமல்’ அப்படியே இருந்தான். புதுசாக கூலிங்கிளாஸ் போட்டிருந்தான்.…

Peikathaigal In Tamil

Read More
 • list
  பேய்

                                   பேய் ரமணி பேயைப் பார்த்து விட்டதாய்ச் சொன்னது எனக்கு ஆச்சரியமாய் இருந்தது. பேய் வீட்டை நெருங்குகையில் திடுமெனத் தெருவிளக்குகள் அணைந்து விடுகின்றன. பெரும் இருள் கவ்வி விடுகிறது. முக்கியமாகப் பேய்கள் நமக்குத் தெரிந்த…

 • list
  செக்கு மாடு

                                செக்கு மாடு தனக்கு தொல்லை தருகிற பேய் ஒளித்திருக்கிற இடத்தை இன்னமும் குமரனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அன்றைக்குப் பொழுது சாய்வதற்கு முன்னமே அந்தக் கொடிய பேயைக் கண்டுபிடித்து நொருக்கிப் போடுவதாக அவன் சங்கற்பம் செய்திருந்தான்.…

 • list
  காஞ்சனை

                                   காஞ்சனை அன்று இரவு முழுவதும் எனக்குத் தூக்கம் பிடிக்கவேயில்லை. காரணம் என்னவென்று சொல்ல முடியவில்லை. மனசுக்குக் கஷ்டமும் இல்லை, அளவுக்கு மிஞ்சிய இன்பமும் இல்லை, இந்த மாதிpudu5ரித் தூக்கம் பிடிக்காமல் இருக்க. எல்லோரையும்…

 • list
  மாயை

                                      மாயை 1 கொக்கிரகுளம் சப்ஜெயில் சேகண்டி பன்னிரண்டு மணி அடித்தது. அந்த இடமே பயங்கரமானதுதான். ‘பிள்ளையைப் போட்டு பிலாப்பழம் எடுத்த ஓடை ‘ச் சரிவில் உள்ள அடவிப் பிராந்தியம் அது.…

 • list
  காரைக்கால் பேய்

                              காரைக்கால் பேய் புனிதவதி, குழம்பு கொதிப்பதையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். கொதிக்கும் குழம்பில் மேலும் கீழும் போய்க்கொண்டிருக்கும் காய்களைப்போல, சில நினைவுகள் உள்ளக் கொதிப்பில் முன்பின்னாய் உழன்று கொண்டிருந்தன. பரமதத்தன் குளித்துவிட்டு வந்தான். கறி அமுதும் தயாராகிவிட்டது.…

 • list
  மூ(டா) நம்பிக்கை

                        மூ(டா) நம்பிக்கை “மேலும் ஒரு மர்ம சாவு!, சாத்தான் வளைவில் மர்ம சாவு தொடர்கிறது ” செய்தித்தாளை மேசையின் மேல் போட்டான் சுந்தர் . “என்ன மச்சி என்ன விஷயம்?” என்று வினவினான் இளங்கோ. “இல்லை இளங்கோ அங்கு விபத்தில்…

puthumai pithan short stories in tamil

Read More
 • list
  அவதாரம்

                                              அவதாரம்     பாளையங்கால் ஓரத்திலே, வயற்பரப்புக்கு வரம்பு கட்டியவை போன்ற பனைவிளைகளுக்கு அருகே குலமாணிக்கபுரம் எனச் சொல்லப்பட்ட குலவாணிகபுரம் இருக்கிறது. இந்தச் சிற்றூரில் யாதவர்களும்…

 • list
  செல்லம்மாள்

                                செல்லம்மாள்   கலைமகள், மார்ச் 1943   செல்லம்மாள் - 1   செல்லம்மாளுக்கு அப்பொழுதுதான் மூச்சு ஒடுங்கியது; நாடியும் அடங்கியது. செல்லம்மாள் பெயரற்ற வெற்றுடம்பு ஆனாள். அதாவது பதியின் முன்னிலையிலே, உற்றார் உறவினருக்கு ஐந்நூறு…

 • list
  ஞானக் குகை

                                ஞானக் குகை     அவன் ஓர் அதிசயப் பிறவி. பிறந்து பத்து வருஷங்கள் வரை ஊமையாகவே இருந்தான். மனமத ரூபமாக இருந்து என்ன பயன்? வாயிலிருந்து எச்சில் அருவிபோல வழிந்த வண்ணமாக இருக்கும்.…

 • list
  கடவுளின் பிரதிநிதி

                             கடவுளின் பிரதிநிதி     மணிக்கொடி, 25.11.1934   1   சிற்றூர் உண்மையிலேயே சிற்றூர்தான்.   அதன் எல்லை எல்லாம் ஒரே தெருவிற்குள். அந்தத் தெருவும் இடையிடையில் பல்விழுந்த கிழவியின் பொக்கை வாய் மாதிரி இடிந்தும்…

 • list
  ஆற்றங்கரைப் பிள்ளையார்

                      ஆற்றங்கரைப் பிள்ளையார்     மணிக்கொடி, 22-04-1934, 29-04-1934   ஊழி காலத்திற்கு முன்...   'கி.மு.'க்கள் (கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்) என்ற அளவுகோல்களுக்கு எட்டாத சரித்திரத்தின் அடிவானம்.   அப்பொழுது, நாகரிகம் என்ற நதி காட்டாறாக ஓடிக் கொண்டிருந்தது.  …

 • list
  கோபாலபுரம்

                                             கோபாலபுரம்     கோபாலபுரம் ஒரு சிற்றூர்.   சிறிது இடிந்த சிவன் கோயிலின் கோபுரம் ஊரின் கீழ்ப்புறத்திலிருக்கும் மாந்தோப்பின் மீது ரஸ்தாவின் திருப்பத்திலிருந்து பார்த்தால்…

Ki Ra short stories in Tamil

Read More
 • list
  காலம் காலம்

                                காலம் காலம்   உழவர் சந்தை நிறுத்தத்தில் நகரப் பேருந்து வந்து சல் என்று நின்றது. பேகொண்ட கூட்டம். தாத்தா முண்டியடித்து படிக்கட்டில் கால் வைத்ததுதான் தெரியும்… அப்படியே அத்தாசமாக உள்ளே தள்ளி, சருகைக்…

 • list
  ஒரு வாய்மொழிக் கதை

                       ஒரு வாய்மொழிக் கதை   கதை சொல்லணுமாக்கும். சரி சொல்றேன். எங்க ஊர்லே எல்லாம், ஒரு கதை சொல்லுண்ணு கேட்டா, ‘நா வாழ்ந்த கதையைச் சொல்லவா; நா தாழ்ந்த கதையைச் சொல்லவா ‘ண்ணு கேக்கிறதுண்டு. நாம ரெண்டுலெ எதையாவது கேட்டு வைக்கணும்.…

 • list
  பொம்மைகளும் கிளர்ந்தெழும்!

                     பொம்மைகளும் கிளர்ந்தெழும்!   சவரத்தை முடித்துவிட்டு சுப்பு போய்விட்டான். அவனோடு அந்த வாடையும் போய்விட்டது. வாடை என்றால் வேற என்னவோ என்று நினைக்க வேண்டும். நல்…ல ஒரு மனுச வாடைதான். பருவ வயசில் உடம்பிலிருந்து ஆணிலும் பெண்ணிலும் அப்படி ஒரு வாடை இருக்கும்.…

 • list
  நாற்காலி

                              நாற்காலி   நாற்காலி இல்லாததும் ஒரு வீடா?' எங்கள் வீட்டில் இப்படித் திடீரென்று எல்லோருக்கும் தோன்றிவிட்டது.அவ்வளவுதான்; குடும்ப 'அஜெண்டா'வில் வைக்கப்பட்டு இந்த விஷயத்தில் விவாதம் தொடங்கியது.   முதல் நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு குடும்ப…

 • list
  கதவு

                                   கதவு   கதவு ஆட்டம் ஆரம்பமாகியது. பக்கத்து வீட்டுக் குழந்தைகளும் ஆரவாரத்தோடு கலந்து கொண்டார்கள். ‘எல்லோரும் டிக்கட்டு வாங்கிக்கிடுங்க’ என்றான் சீனிவாசன். உடனே “எனக்கொரு டிக்கெட், உனக்கொரு டிக்கெட்” என்று சத்தம் போட்டார்கள்.…

 • list
  கன்னிமை

                                     கன்னிமை   சொன்னால் நம்பமுடியாதுதான்! நாச்சியாரம்மாவும் இப்படி மாறுவாள் என்று நினைக்கவேயில்லை. அவள் எனக்கு ஒன்றுவிட்ட சகோதரி. நாங்கள் எட்டுப்பேர் அண்ணன் தம்பிகள். ‘பெண்ணடி’யில்லை என்று என் தாய் அவளைத் தத்து…

aadhavan short stories Tamil

Read More
 • list
  புகைச்சல்கள்

                               புகைச்சல்கள்     கல்யாணமாகிய முதல் ஆறு மாதங்களில் அவர்களிடையே கடும்பூசல்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லையானால் அந்தக்கட்டத்தில் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் முழுவதும் அந்நியர்களாக இருந்தார்களென்பதுதான் காரணம். அந்நியர்களிடையே அவரவருடைய குறை நிறைகள் பற்றிய ஆழ்ந்த பிரக்ஞையோ உறுத்தல்களோ…

 • list
  புதுமைப்பித்தனின் துரோகம்

                       புதுமைப்பித்தனின் துரோகம்       ‘ஜூஸ்?’ என்றான் ராம், மெனுகார்டிலிருந்து தலையைத் தூக்கியவாறு.   ’வேண்டாம்’ என்றான் வேணு       ‘என்னப்பா. எல்லாத்துக்கும் வேண்டாம், வேண்டாம்கிறே!’ என்று ராம் செல்லமாகக் கடிந்து aathavan கொண்டான். ‘இரண்டு கிரேப் ஜூஸ்’…

 • list
  ஒரு அறையில் இரண்டு நாற்காலிகள்

                  ஒரு அறையில் இரண்டு நாற்காலிகள்       கைலாசம் கடிகாரத்தைப் பார்த்தார். மணி பன்னிரண்டு. அவர் பரபரப்படைந்தார்.   தாகமில்லாமலிருந்தும்கூட மேஜை மேலிருந்த தம்ளரை எடுத்து ஒரு வாய் நீரைப் பருகி, அந்த இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக அறையின் மறு பக்கத்தை நோக்கி…

 • list
  ஞாயிற்றுக் கிழமைகளும் பெரிய நகரமும் அறையில் ஓர் இளைஞனும்

                    ஞாயிற்றுக் கிழமைகளும் பெரிய நகரமும் அறையில் ஓர் இளைஞனும்     சாப்பிட்டு விட்டு நாகராஜ் அறைக்குத் திரும்பியபோது மணி பதினொன்று ஆகியிருந்தது. ஞாயிற்றுக் கிழமையாயிருந்தும் காலை பதினொரு மணிக்கே சாப்பாடு முடிந்து விட்டதேயென்று அவனுக்கு ஆச்சரியமாகவும், சற்றே ஏமாற்றமாகவும் இருந்தது. காலையில்…

 • list
  ஒரு தற்கொலை

                             ஒரு தற்கொலை     கதவைத் தட்டும் சத்தத்தில் ரகு சட்டென்று விழித்துக் கொண்டான். பகல் தூக்கம்; முகமெல்லாம் வியர்வை.   ‘டொக் டொக், டொக் டொக்’ என்று மறுபடியும் சத்தம். ரகு எழுந்திருக்கவில்லை. வேறு யாராவது…

 • list
  நிழல்கள்

                               நிழல்கள்     பிரிய வேண்டிய வேளை வந்துவிட்டது; பிரிய வேண்டிய இடம் வந்து விட்டது.   அவளுடைய ஹாஸ்டல் கேட் உயரமான இரும்புக் கிராதிகளாலான கேட். அந்தக் கேட்டருகே நிற்கும்போது அவர்கள் இருவருமே எவ்வளவு…

Ashokamitran Short Stories in Tamil

Read More
 • list
  நாடக தினம்

  நாடக தினம்சண்முக சுந்தரம் அதிகாலையிலேயே எழுந்து முகச்சவரம் செய்துகொண்டார். குளித்து உலர்ந்த வேட்டியை உடுத்திக் கொண்டு சுவரில் மாட்டியிருந்த முருகன் படம் முன்பு நின்று பிரார்த்தனை செய்தார். அன்று அவருடைய புது நாடகம் எட்டாம்முறை சென்னையில் நடக்கவிருந்தது. ஏழுமுறை நல்லபடியாக நடந்து முடிந்ததுபோல இதுவும் நடந்து முடியக் கடவுளை வேண்டிக்கொண்டார். தலையில் எங்கோ ஒரு மூலையில்…

 • list
  கண்ணாடி

  கண்ணாடிடிசம்பர் குளிருக்கு அந்தக் கோட்டு மிகவும் இதமாக இருந்தது. ஏனோ தினமும் அதைப் போட்டுக் கொள்ள முடிவதில்லை. கோட்டைப் போட்டுக் கொண்டு செருப்புக் காலுடன் வெளியே போனது கிடையாது. ஆதலால் பூட்ஸ். ஆனால் அந்தப் பூட்ஸைப் போட்டுக்கொள்ளும்போதே சுண்டுவிரல் வலித்தது. அரை மைல் நடந்து, நகர ஆரம்பித்துவிட்ட பஸ் பின்னால் ஓடி அதில் தொத்திக் கொண்டதும்…

 • list
  விடிவதற்குள்…

  விடிவதற்குள்…பங்கஜத்துக்கு முத்துவை எழுப்புவதற்கு வேதனையாகத் தான் இருந்தது. ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக நான்கு பிளாஸ்டிக் வாளிகளை எடுத்து வந்து வாசல்படியில் வைத்தாள். இனியும் தாமதிக்க முடியாது என்று தீர்மானித்து “முத்து. முத்து” என்று அழைத்தாள்.முத்து படுக்கையில் அசைந்து கொடுத்தான். “முத்து. எழுந்திரு. என் கண்ணோல்லியோ.” என்றாள். அவ்வளவு இருட்டிலும் அவன் ஒருமுறை கண் விழித்துப் பார்த்தது அவளுக்குத்…

 • list
  பாக்கி

  பாக்கிபோலீஸ் ஸ்டேஷன் எதிர் சந்தில் நுழைய வேண்டாம் என்றுதான் இருந்தேன். ஆனால் மறந்து விட்டது. சந்தில் திரும்பி நான்கு அடி வைப்பதற்குள் சுந்தரி.நான் சுந்தரியைப் பார்க்காதது போலத் தாண்டிச் சென்றேன். ஆனால் அவள் உரத்த குரலில், ‘என்னாங்க என்னாஙக ‘ ‘ என்று கூப்பிட்டாள். சந்தில் போய்க் கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லோரும் என்னை பார்த்தார்கள். நான் நின்றேன்.சுந்தரி…

 • list
  பாண்டி விளையாட்டு

  பாண்டி விளையாட்டு அவன் ஏறிய பாசஞ்சர் வண்டி திருவாரூர் ஜங்ஷனை அடையப் பன்னிரண்டு மணியாயிற்று. ரயிலில் போகக்கூடிய பல ஊர்களுக்கிடையில் அந்த நாளில் பஸ் வசதி கிடையாது. போலகத்திலிருந்து தஞ்சாவூர் போகவேண்டுமென்றால் மாயவரம் போய் இன்னொரு ரயில் ஏறவேண்டும். அல்லது திருவாரூர் சென்று வேறொரு ரயில் பிடித்து தஞ்சாவூர் அடைய வேண்டும். காலை ரயிலை விட்டால் மீண்டும்…

 • list
  காலமும் ஐந்து குழந்தைகளும்

  காலமும் ஐந்து குழந்தைகளும்அவன் நினைத்தபடியே ஆயிற்று. பிளாட்பாரத்தில் சங்கடம் மிகுந்த நாலு அடி தூரம்இன்னும் கடக்க இருக்கும்போதே ரெயில் நகர ஆரம்பித்து விட்டது.”ஹோல்டான்! ஹோல்டான்!” என்று கத்தியபடி முன்னே பாய்ந்தான். கைப்பெட்டி அவ்வளவு உபாதைப் படுத்தவில்லை. ஆனால் தோளிலிருந்து தொங்கிய கான்வாஸ் பைதான் பயங்கரமாக அங்குமிங்கும் ஆடி, அவனை நிலை தடுமாற வைத்துக்கொண்டிருந்தது. அந்தப் பையில்…

Post Your Article

Click Here